Welk materiaal werkt het best? Keuzes bij product design en productontwikkeling.
10-okt-2022

Welk materiaal werkt het best? Keuzes bij product design en productontwikkeling.

Welk materiaal werkt het best? Keuzes bij product design en productontwikkeling.

Eisen en wensen

De materiaalkeuze speelt bij de uitwerking van een product of onderdeel een hele grote rol en heeft dus ook veel aspecten. Binnen een project helpt het team van TEKLAB je bij deze keuzes de juiste afweging te maken.

Overwegingen

Bij een eerste verkenning komt je in ieder geval deze zaken tegen, die een rol spelen in die keuze:
– Beschikbaarheid
– Prijs
– Productiewijze (enkele stuks, kleinserie, serie of massa)
– Uitstraling
– Duurzaamheid
– Recyclebaarheid
– Coating of kleuring
– Gewenste toleranties
– Sterkte
– Slijtvastheid / Levensduur
– Nabewerking
– Repareerbaarheid
– Veiligheid
– Gewicht
– Klimaatbestendigheid ((zout)water, wind, zon, vorst enz.)

Product Design proces

Bij de materiaalkeuze in het product design proces zal de ontwerper deze zaken al snel evalueren, en komen tot een klein aantal mogelijke opties. Samen met de opdrachtgever worden deze opties besproken, afgewogen en een keuze gemaakt.

Vaak is er een voorkeur materiaal, soms is het een compromis. Vooral bij een compromis is ook de inschatting van de ondernemer van belang, om de juiste afweging te maken op basis van het eisenpakket. Waar liggen de prioriteiten van de uiteindelijke klanten? Is die afweging heel moeilijk te maken, ga dan in gesprek met potentiële afnemers en vraag goed door.

Wordt het product door heel verschillende doelgroepen gebruikt, of onder sterk verschillende omstandigheden, dan is ook het maken van verschillende uitvoeringen een optie. Uiteraard moet dat passen bij de plannen en het beschikbare budget.

Tijd voor actie

Neem contact op met Thijs, onze sales engineer, 023 529 2061 om meer informatie te krijgen, of plan zelf direct een afspraak in via onze online planner. 

TEKLAB | Inspired engineers