Industrial design

Industrial design

VAN FUNCTIE NAAR VORM

Industrial design

Industrial design / vormgeving

De vormgeving van een product bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het product naar de gebruiker en de markt. Productontwikkeling (product design) en marketing worden daarbij goed op elkaar afgestemd. Veelal dient de vormgeving van het nieuwe product te passen binnen een bestaande lijn en de gewenste uitstraling en strategie van een merk te ondersteunen. Wij verdiepen ons in je eigen visie, de markt en de gebruikers, om op die manier de juiste uitstraling voor het product te creëren. 

Vanuit de engineerings-fase wordt al voor een groot deel bepaald hoe het product er functioneel uit gaat zien. Daarna gaan onze industrial designers / vormgevers ermee aan de slag om tot een perfecte afstemming te komen van functie, vorm en de maakbaarheid.

Product design

Bij de product vormgeving komen functionele, esthetische en ergonomische zaken samen, rekening houdend met het volledige pakket van eisen (PVE) als eerder geformuleerd. In de engineeringsfase is al rekening gehouden met de eventuele assemblage stappen, zodat deze snel en foutloos uitgevoerd kunnen worden.

Onderscheidend vermogen van een product is een belangrijke succesfactor. De kunst is om op basis van de gebruikers behoeften beter dan de concurrenten op die behoeften in te spelen en het product mooier, handiger en ergonomischer te maken.

Industrial design in alle fases

Een goed ontwerp of design komt uiteraard vooral terug in de beleving van de gebruiker, maar ook in andere fases speelt speelt industrial design een belangrijke rol.

Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudiger kunnen produceren van de onderdelen (minder uitval en afval), het vergemakkelijken van de assemblage in het productieproces en ook het voorkomen van fouten, door het zo te ontwerpen dat assemblage maar op 1 manier kan.

Inspelen op de plek in het schap van het magazijn en de  winkel, rekening houden met het verpakken en het verpakkingsmateriaal en uiteraard ook het incalculeren van de transportwijze (volume-reductie en standaard maten)!

Ook hergebruik, demontage, repareerbaarheid en recycling zijn belangrijke aspecten waarmee wij als industrial designers en vormgevers goed rekening houden.

blankblank

Computer graphics

TEKLAB heeft de creativiteit, expertise en systemen om je product-ideeën vorm te geven. Dit kan zowel in schetsmatige voorstellingen (digitaal) als in verder doorontwikkelde 3D CAD modellen en (fotorealistische) renderingen.

Ook in de vervolgfase van Productie-voorbereiding kan TEKLAB je volledig ondersteunen.

Contact 

Benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

Meer informatie onder Expertises

  • Product design, ontwikkelen met visie: link
Gerelateerde berichten