Product design, ontwikkelen met visie !

Product design, ontwikkelen met visie !

Product design, ontwikkelen met visie !

Producten bedenken, ontwerpen, uitwerken en maken is een fascinerend proces. Product design of gewoon productontwikkeling.

Het is goed om de onderstaande zaken altijd mee te nemen in dat proces. In het enthousiasme en met de drang om snel op de markt te komen wordt nog wel eens een stap “vergeten”.

Het gebruiksdoel en de gebruiker staan centraal in het ontwerp

Welke probleem probeer je op te lossen ? Is je product daar wel de beste oplossing voor, of zijn er (betere of goedkopere) alternatieven ? Hoe wil je doel-gebruiker het product het liefst gebruiken en kun je daar nog beter op inspelen ? De toegevoegde waarde moet zo hoog mogelijk zijn, zodat het product maximaal onderscheidend is. Welke mogelijkheden zijn er voor duurzamer design?

Maakt je product onderdeel uit van een proces ?

Veel producten worden in samenhang gebruikt met andere producten of zaken. Controleer dus altijd wat de ontwikkelingen zijn van die andere producten, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Inspelen op die nieuwe ontwikkelingen of het gebruik in de samenhang optimaliseren biedt extra kansen.

Welke type gebruikers zijn er ?

Wordt je product alleen door experts gebruikt , of moet je juist ook rekening houden met beginners. Of zijn 2 versies nodig ? Of 1 versie, maar is die versie gemakkelijk aanpasbaar voor experts ? Wordt het product maar af en toe gebruikt, of juist heel intensief ? De doelgroepen goed onderscheiden en daarop optimaal inspelen, zodat het marktpotentieel groot is. “1 klant is geen klant”.

Voorkom eindeloos door ontwikkelen

Tijdens het productontwikkelingsproces, (re)designen, prototypen, testen enz is de verleiding groot om het product bijna eindeloos door te blijven ontwikkelen. Less is more. Na elke stap is er wel weer een verbetering mogelijk. Stel dus duidelijke grenzen. In tijd, maar ook in budget. Van veel producten is er eerst een versie 1 en een jaar of meer later een versie 1.1 of 2. Zo houdt je ook contact met je afnemers die zien dat het product doorgaat en geen one-off is. Ook zijn er vaak mogelijkheden om extra functionaliteit als aparte opties aan te bieden of als extra versie. Het afromen van de markt. https://www.teklab.nl/diensten/productontwikkeling/

Prototype en testen

MVP of minimal viable product is hier een veel gebezigde term. Maak indien mogelijk een eenvoudig prototype puur om het idee bij de potentiële gebruikers te testen. De echte gebruikers kijken toch altijd weer iets anders tegen een product of oplossing aan dan verwacht en helpen je zo met feedback je oplossing te verbeteren.

Proof of concept.

Later in het proces wordt meestal ook een definitiever prototype gemaakt voor gebruikstesten, maar ook voor marketing en pre-sales. https://www.teklab.nl/diensten/prototyping/

Forms follows function

Maar toch is het belangrijk om ook de vormgeving vroeg in het proces te betrekken. De vorm is ook erg bepalend voor de verkoopbaarheid. De grenzen die de mogelijke vorm oplegt kunnen ook het productontwerp nog scherper stellen en leiden tot creatieve oplossingen. De kunst van het weglaten, maar ook vooral mikken op onderscheidend vermogen. Stand out ! https://www.teklab.nl/diensten/industrial-design/