FAQ

FAQ

Wat kost een ontwerp -of productontwikkelings-traject?

Dit hangt sterk samen met het soort project, product, markt en wensenpakket. Meestal kunnen we een goede inschatting maken van de kosten van de eerste 2 fases na het eerste introductie gesprek. Een vooronderzoek en de eerste basis conceptontwikkeling kan tussen de 4.400 en 6.000 euro kosten. Let op, dit is alleen maar een indicatie en hangt sterk samen met het project.

Werkt TEKLAB ook voor particulieren en start-ups?

De meeste klanten van TEKLAB zijn middelgrote bedrijven en MKB bedrijven, en ook een aantal multinationals. TEKLAB is ook geinteresseerd in projecten van start-ups , maar heeft in principe geen interesse in een deelname of financiering. Eigen budget of een mogelijke co-investeerder is dan wel een ver-eiste.

Hoe werkt het met de geheimhouding van ideeën bij TEKLAB ?

TEKLAB werkt met een NDA ( non-disclosure-agreement) ook wel geheimhoudingsverklaring genoemd, bij projecten waarbij dit gewenst of vereist is. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft TEKLAB interesse in participatie cq deelname als aandeelhouder in nieuwe projecten ?

TEKLAB participeert normaal gesproken niet in projecten . Voor (mede) financiering van projecten zijn vele mogelijkheden, van private equity tot crowdfunding en start-up programma’s.

Wat is een gemiddelde projectduur bij een nieuw product ?

Dit is per project zeer verschillend en niet vantevoren aan te geven. De mate van complexiteit van het product, maar ook van de productiewijze spelen een grote rol. TEKLAB werkt pragmatisch en planmatig. Het project wordt opgedeeld in fases, en per fase kan wel een vrij nauwkeurige inschatting worden gemaakt, zodra er wat meer informatie beschikbaar is.

Hoe lang duurt het ontwerpen en maken van een (spuigiet)matrijs ?

Dit hangt sterk samen met de gewenste levertijd, kostprijs, uitvoering en mate van complexiteit . Met 3 tot 6 maanden is zeker rekening te houden. TEKLAB optimaliseert het productontwerp voor de gekozen productiewijze en materialen. De matrijzenmaker zal het matrijsontwerp optimaliseren voor de spuitgietmachines en technologie die worden toegepast. De mogelijkheden met 3D geprinte vormdelen en aluminium matrijzen nemen toe, en dat kan de doorlooptijd sterk verkorten, maar zal per project bekeken moeten worden.

Kan TEKLAB een bestaand product natekenen, bijvoorbeeld voor reverse engineering of digital twinning ?

Dit is zeker mogelijk. Afhankelijk van de mate van complexiteit kan het direct in 3D CAD na worden getekend, of eerst een deel middels 3D scanning, en daarna optimalisatie in 3D CAD. Uiteraard moet men wel rekening houden met Intellectual Property en octrooien /patenten.

Kan TEKLAB een bestaand product ook verbeteren of optimaliseren ?

Jazeker, optimalisatie is een van onze sterke punten. De verbeteringen kunnen gaan over het ontwerp, structurele / engineeringsverbeteringen en ander materiaalgebruik. Een andere productiewijze kan ook invloed hebben.

Kan TEKLAB ook de ( technische) certificering van producten doen ?

Nee, certificering verrichten wij niet zelf, dit wordt uitbesteed bij de diverse officiele keurings-instanties.

Kan TEKLAB een (innovatie) subsidie-aanvraag voor ons verrichten ( WBSO, MIT etc ) ?

TEKLAB is op de hoogte van de verschillende subsidies, maar bemiddelt daar niet in. Wel kunnen we assisteren bij het formuleren van een aanvraag of het maken van conceptuele schetsen en daarop is dan het normale uurtarief van toepassing. In Nederland bestaan gespecialiseerde innovatie-advies bureau’s die goed op de hoogte zijn van alle regelingen en meestal op basis van een % van de verkregen subsidie werken.

Kan TEKLAB ook de ontworpen producten proto-typen en produceren ?

TEKLAB is gespecialiseerd in het maken van proto-types , klein-serie productie -en assemblagewerk kunnen we uitvoeren binnen TEKLAB Production BV. De productie en nabewerkingen die wij niet intern doen, zullen wij voor u uitbesteden in ons selectieve netwerk van leveranciers.

Heeft TEKLAB stageplaatsen beschikbaar ?

We zijn regelmatig op zoek naar Hogeschool en TU stagiaires voor meewerk -en afstudeer-stages. Zie ook onder Over ons / Vacatures

Welke kosten zijn verbonden aan het eerste gesprek ?

Voor het eerste gesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Dit gesprek is ter kennismaking en om de eerste informatie over het project te horen. Uiteraard ook om te bekijken of TEKLAB de juiste partner is voor uw plannen, ook qua tijd en budget.

Welke informatie heeft TEKLAB van u nodig bij een eerst bezoek of gesprek ?

( Uiteraard alleen indien beschikbaar )

  • Uitleg over het product, idee en de markt
  • Tekeningen, ontwerpen of beeldmateriaal van vergelijkbare producten
  • Eventueel gegevens van marktonderzoek, markt en testen
  • Mood board of beeldmateriaal
  • Concurrenten van uw idee of product
  • Beoogde financiering
  • Beoogde aantallen, prijzen en marges
  • Verwachte introductie datum

Delen