Product ontwikkelen met TEKLAB

Product ontwikkelen met TEKLAB

Product ontwikkelen met TEKLAB

Hoe gaat het team van TEKLAB te werk om jouw nieuwe productidee te realiseren?

Voorbereiding

Bij productontwikkeling of product design worden een aantal fases doorlopen. Deze structuur is deels vast en deels variabel. Tijdens het proces van de uitwerking van het idee, komen er vrijwel altijd nieuwe ideeën naar voren, als resultaat van de samenwerking en inbreng van kennis en ervaring van het projectteam. Deze nieuwe ideeën worden eerst getoetst aan de uitgangspunten van het project, voordat ze verwerkt en doorgevoerd worden. De fase prototyping komt meestal vaker dan eenmaal terug in de fasering zie ook hieronder.

Fases binnen productontwikkeling

De onderstaande fases komen tijdens product design of productontwikkeling aan bod.

  1. Product-idee en vooronderzoek: omschrijving van het product en/of de probleemoplossing en een bondig vooronderzoek naar de uitgangspunten en eventuele concurrentie.
  2. Ideation: het beschrijven van de mogelijk oplossingen -en producten.
  3. Concepting: het conceptueel uitwerken van 1 of 2 oplossingen uit de ideation fase: zie ook: https://www.teklab.nl/diensten/concepting/
    Product definitie – pakket van eisen: het kiezen van liefst 1 oplossing of product en deze keuze vastleggen in een opsomming van de belangrijkste eisen
  4. Product definitie: het functioneel uitwerken van de onderdelen van het eindproduct, het kiezen van materialen en meestal ook al de productiewijze. Zie ook: https://www.teklab.nl/diensten/engineering/
  5. Vormgeving – industrial design: het verder vormgeven van de functionele ontwerpen. Zie ook: https://www.teklab.nl/diensten/industrial-design/
  6. Prototyping: een prototype kan in meerdere fase van het project nodig zijn. Eerder als minimal viable product of als proof of concept, later als testbaar tussenproduct, of als functioneel prototype. In een nog latere fase mogelijk als beurs of fotomodel. Zie ook: https://www.teklab.nl/diensten/prototyping/
  7. Productievoorbereiding: om de onderdelen of het product te kunnen maken zijn vaak productie gereedschappen nodig. Daarnaast zijn er productietekeningen nodig en controle documenten. Soms zijn er ook productkeuringen nodig, voordat met de productie kan worden begonnen. Zie ook: https://www.teklab.nl/diensten/productie-voorbereiding/

 

 

Een goed begin voor het ontwikkelen van een product

Het startpunt is bij elke project anders. Soms heeft een ondernemer alleen nog een ruw idee of probleemstelling. Vaak is er al een duidelijk idee over product en productontwerp. Toch is het goed die fases dan ook te benoemen en kort vast te leggen, zodat er niets aan de aandacht ontsnapt. Wijzigingen in het eerste deel van een project zijn veel goedkopen goedkoper dan later in het project.

Samensmelting van ervaring en kennis.

Als opdrachtgever speel je een hele belangrijke rol in het project, want jij hebt de kennis van het product, de behoefte en wellicht ook al van de markt en de concurrenten. Het team van TEKLAB brengt de ervaring van de eerdere projecten in, samen met de kennis van product design, innovatie, productontwikkeling en productie zelf.

Specialisten en generalisten

Binnen het team van TEKLAB brengt ieder zijn of haar specifieke kennis in. Alle engineers hebben een brede basiskennis van ontwerp – 3D CAD, materialen, engineering en productie, maar ieder heeft ook zijn of haar specialisme. Ideation, concepting, product design, engineering en prototyping.

Blijven leren en aanpassen

Na elke fase wordt een praktische evaluatie gedaan om de resultaten en voortgang door te nemen. De betrokkenheid bij het project als opdrachtgever blijft dus hoog. Geen verrassingen achteraf. Als er bijgestuurd moet worden door aanpassingen, nieuwe ideeën of ander oorzaken dan is dat in onderling overleg.

Op naar tastbaar resultaat

Product design of productontwikkeling is een fascinerend en gaaf proces. Creativiteit, kennis en ervaring van veel verschillende gebieden komen samen. Dat is ook zeker nodig want je kunt in het proces hindernissen tegenkomen die samen opgelost moeten worden. Dat kan zijn op product technisch vlak, materiaalkeuze, productiewijze of ook puur kostprijs. Beschikbaarheid en productiecapaciteit spelen zeker ook een rol.

 

blank blank