Productontwikkeling – product design
VAN EEN INNOVATIEF CONCEPT NAAR EEN EFFECTIEF PRODUCT

Productontwikkeling – product design

Productontwikkeling – product design

Voor opdrachtgevers voert het team van TEKLAB veelal het volledige product-ontwikkelingstraject uit, met alle fases die bij een project een rol spelen. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen specifieke delen van projecten uit te laten werken.

De belangrijkste fases van het productontwikkelings-traject zijn:

  • Product-idee en vooronderzoek
  • Strategie
  • Ideation
  • Concepting
  • Product definitie – pakket van eisen
  • Engineering – product design
  • Vormgeving – industrial design
  • Prototyping
  • Productievoorbereiding

Product-idee en vooronderzoek

In het introductiegesprek geef je aan wat het product-idee, de innovatie of de probleemstelling is. Deze eerste fase is van groot belang en daarin zal duidelijk worden wat de business case is en of er voldoende vooronderzoek gedaan is. Is er meer vooronderzoek nodig, dan kan TEKLAB daarin zeker ook een sterke rol spelen. Uiteraard stellen we zo nodig een vertrouwelijkheidsverklaring op (ook wel NDA of non-disclosure-agreement genoemd).

Strategie

Een product-idee of innovatie is een prima startpunt voor de productontwikkeling.  In deze beginfase is het daarbij heel belangrijk om weer even een stukje afstand te nemen en de strategie te bepalen.  Het team van TEKLAB heeft flink wat ervaring opgedaan met ene grote diversiteit aan projecten en helpt je graag om de product strategie nog scherper te definiëren.

Ideation

Het ontwikkelen van interessante product-ideeën en oplossingen is een uitdagend en creatief proces. Vooronderzoek, gesprekken met verschillende stakeholders en vooral met gebruikers, leveren de basis-info op, samen met de briefing. Via brainstorming en creatieve sessies worden een paar ideeën verder uitgewerkt om te bespreken.  De uitwerking gaat met schetsen, en soms ook al heel eenvoudige prototypes.  De ideation wordt in een compacte presentatie aan de opdrachtgever voorgesteld om de keuzerichting te bepalen. Soms worden de fases ideation en concepting ook wel gecombineerd.

Concepting

Op basis van de ideation uitkomsten gaan de engineers als multidisciplinair team aan de slag. In de conceptfase worden de gekozen voorstellen verder uitgewerkt. Het team van TEKLAB bereidt het gewenste aantal concepten voor. Deze uitwerking kan op verschillende manieren van schetsen tot 3D ontwerpen. De concepten worden ook weer met een compacte presentatie voorgelegd aan de opdrachtgever om een keuze te maken.

Product definitie

In deze fase bakenen we samen het project goed af, waarbij een degelijk en gedetailleerd pakket van eisen (PVE) wordt vastgesteld. Door de opgebouwde ervaring met vele andere projecten, stelt het TEKLAB team je de juiste vragen, zodat er al snel een compleet beeld ontstaat en goede keuzes worden gemaakt.

Zodra het PVE geformuleerd is, maken we een gefaseerde planning met mile-stones en een budget. Per fase worden iteraties voorgesteld en doorgevoerd. Het ervaren team van TEKLAB zal de iteraties tot een minimum beperken.

Engineering – product design

Zodra het concept is gekozen om verder uit te werken en het PVE gereed is, worden de engineeringsfasen doorlopen, waarin het project volledig uitgedetailleerd wordt. Hierbij wordt al rekening gehouden met materialen, gewenste vormgeving en geplande productiemethodes. Ook wel de productontwerp of product design fase.

Vormgeving – industrial design

Engineering en vormgeving gaan hand-in-hand. Vorm volgt functie is een veelgebruikte bewoording.  De vormgeving van het product moet aan veel eisen en wensen voldoen en goed passen bij de uitstraling van uw merk en de productlijn.

Prototyping

Een essentiële fase in het hele proces, waarmee het product getest wordt en hele belangrijke informatie vrijkomt om het product te optimaliseren. Prototyping kan ook al in de conceptfase of direct na de engineering nodig of handig zijn. In vrijwel elke fase van het project heeft prototyping een andere functie en een grote bijdrage om tot een nog beter product te komen.

Productievoorbereiding

In het team van TEKLAB is veel kennis van materialen en productietechnieken aanwezig.  In de verschillende fases van het ontwerpproces wordt al rekening gehouden met de verwachte productiewijzen, maar ook met assemblage, onderhoud, recycling of hergebruik.

Serie productie of massafabricage

TEKLAB Production kan de productie en assemblage voor kleine series intern verzorgen, of de productie volledig uitbesteden bij ons geselecteerde netwerk van leveranciers in Nederland, Europa of ook daarbuiten.

Zie ook de meer gedetailleerde informatie per fase onder Diensten.

Werkplaats

TEKLAB beschikt over een goed uitgeruste werkplaats voor het uitvoeren van mechanische bewerkingen, zoals draaien, frezen, boren, lijmen, 3D-printen, solderen en lassen. Daarnaast hebben wij een magazijn met veel metaal -en kunststof stafmateriaal.  Een belangrijk deel van de prototypes of 0-serie kunnen we intern maken en/of assembleren. De doorlooptijd wordt daarmee sterk verkort.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

CONTACT-INFO
Gerelateerde berichten