Dit is de privacy en cookie verklaring van TEKLAB. Ons KvK nummer is 34084371 en ons adres is Herenweg 29 A-1, 2105 MB Heemstede. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De gegevensverwerking gebeurt daarom in overeenstemming met de wettelijke eisen uit de AVG.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres en postadres
 • KvK nummer
 • Btw nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Andere persoonsgegevens die jij actief hebt verstrekt in correspondentie of telefonisch

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het opstellen van een offerte
 • Het aanmaken van dossiers
 • Facturatie
 • Het versturen van een direct mailing
 • Om contact op te nemen per telefoon of e-mail voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief, waarvoor jij je te allen tijde uit kan schrijven indien er geen interesse meer is
 • Het logistiek proces

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers bewaren wij zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd om aan de wettelijke administratieplicht te kunnen voldoen. In alle andere gevallen, dus de persoonsgegevens van mogelijk toekomstige klanten en leveranciers, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld.

Het delen van de persoonsgegevens met derden

TEKLAB zal nooit persoonsgegevens doorverkopen aan andere partijen. Persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit zijn de volgende partijen:

 • Netwerkbeheerder
 • CRM systeem
 • De boekhouder
 • Mailservers
 • Betaaldiensten
 • Logistieke diensten
 • Aanbieder van de nieuwsbrief mailing

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt diverse rechten om invloed uit te oefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op dataportabiliteit, wat betekent dat wij de gewenste gegevens verstrekken in een vorm die het voor jou makkelijk maakt om deze gegevens door te geven aan een andere partij.

Op het moment dat u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens neem dan contact met TEKLAB op. Wij zullen gezamenlijk kijken hoe deze klacht naar wens opgelost kan worden.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen indien je vermoedt dat TEKLAB uw persoonsgegevens heeft verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

Beveiliging van de persoonsgegevens

TEKLAB heeft passende maatregelen genomen om op organisatorisch en technisch niveau jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit blijft constant een punt van aandacht bij TEKLAB.

Cookies

Voor onze website (www.teklab.nl) maken wij gebruik van cookies. Hieronder zullen wij toelichten wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van jouw computer plaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Op het moment dat jij onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen weer naar onze website teruggestuurd worden.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te bekijken. Doordat wij het klikgedrag van de websitebezoeker met Google Analytics in kaart kunnen brengen, kunnen wij onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Dit doen wij met analytische cookies. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard en geanonimiseerd. Wij verzamelen dus geen IP-adressen.

Vragen

Mocht er in deze privacyverklaring iets onduidelijk zijn, dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen voor het stellen van vragen. Ons telefoonnummer is 023-5296021 en ons e-mailadres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..