Welke fases doorloop je met productontwikkeling ?
01-mei-2020

Welke fases doorloop je met productontwikkeling ?

Welke fases doorloop je met productontwikkeling ?

De projectfasering is voor elke aanvraag die bij TEKLAB binnenkomt net weer een beetje anders. Dit hangt samen met de reeds verrichte voorbereiding door de opdrachtgever zelf en uiteraard met de interne mogelijkheden en capaciteit van de klant.

TEKLAB wordt veelal ingezet voor het volledige productontwikkelingstraject, maar zeker ook vaak op delen ervan. Afhankelijk van het soort project passen wij de fasering heel pragmatisch aan en delen het op in onderdelen met eigen evaluatie-momenten. De conceptfase en het pakket van eisen ( PVE ) blijven van groot belang om de verdere uitwerking aan te kunnen toetsen.

Heeft u een productontwikkelings-uitdaging voor TEKLAB, voor de het volledige traject of een onderdeel ervan , neem dan contact op. TEKLAB werkt zowel voor multinationals, MKB, scale-ups en start-ups.

Graag horen wij welke “uitdaging” u heeft of welk “probleem “ wij mogen oplossen. In een eerste vrijblijvend gesprek kunnen we al snel aangeven wat wij voor u kunnen betekenen. Dat kan telefonisch, via video-gesprek of een bezoek, stuur daarvoor even een mail of link. Een NDA is zonodig snel gemaakt.

TEKLAB, inspired engineers

#innovatie #projectfasering #uitdaging