Waarde voor de klant verhogen door partnerschap
15-sep-2020

Waarde voor de klant verhogen door partnerschap

Waarde voor de klant verhogen door partnerschap

Hoe kunt u de huidige producten, maar ook geplande nieuwe producten beter laten aansluiten bij de wensen van de klant ?

Wens < > Product

Samenwerking tussen verschillende afdelingen stimuleren, zodat er kennis wordt verzameld over de wensen van de klant (marketing/sales) , maar ook zorgen dat die wensen intern goed worden beoordeeld en vertaald worden naar de juiste vragen aan r&d en naar leveranciers ( van kennis en materialen).

Samenwerking

Leveranciers kunnen een sterke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van bestaande producten en nieuwe producten, maar dat kan alleen in een goeie partnerschap. Vertrouwen en voldoende winstgevendheid voor de partijen spelen daarbij een sleutelrol. De maker zal zijn kennis over de klantwensen delen met de (kennis / materiaal) leverancier, zodat deze zijn toegevoegde waarde kan bieden.

Co-design

Hierbij zijn vaak aanvullende afspraken nodig als het richting co-makership of co-design gaat, met name ook qua IP ( intellectual property). Soms worden ook aanvullende afspraken gemaakt over credits / bonussen of lange termijn afname afspraken om de leverancier extra te motiveren. De visie is gericht op lange termijn samenwerking.

Timing

De timing van het betrekken van de leverancier is van groot belang, maar is per project verschillend. Soms is heel vroeg beter, zodat onnodig werk wordt vermeden, soms is wat later beter, als het pakket van eisen en wensen duidelijk genoeg is.

Voor TEKLAB als productontwikkelingsbedrijf zijn deze processen ons dagelijks werk en kunnen we snel inschatten per bedrijf en project, waar en wanneer wij ons meerwaarde het beste kunnen inzetten. Een lange-termijn relatie zorgt ervoor dat wij uw bedrijf, product en markt steeds beter leren kennen en nog sneller kunnen schakelen en adviseren.

Interesse in onze oplossingen ? Neem contact op: 023 529 60 21 of email naar info@teklab.nl

TEKLAB, Inspired engineers