Voordat je in het diepe springt
12-okt-2020

Voordat je in het diepe springt

Voordat je in het diepe springt

Handige websites voor product ontwikkelaars en uitvinders

 

Hieronder een aantal organisaties en bedrijven die kunnen assisteren om een idee te beschermen en om van een idee een succesvol product te maken.

 

Novuster

http://www.novuster.nl/

Met de Novuster van de NOVU kunt u online uw idee of vinding toetsen zonder dat u cruciale, nog te beschermen informatie hoeft prijs te geven. Door een serie vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw uitvinding.

 

Ontwikkeling van idee tot ontwerp

Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU)

https://www.novu.nl/

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) is de beroepsorganisatie van professioneel werkende uitvinders. Zij ondersteunt uitvinders bij het op de markt brengen van uitvindingen.

TEKLAB heeft op regelmatige basis samenwerking met de NOVU om ondernemers te begeleiden.

 

Octrooi  en Marktverkenning

https://nl.espacenet.com/

Online octrooidatabank van het Europees Octrooibureau (Espacenet)

Gratis, online databank met miljoenen octrooipublicaties. Deze zijn afzoekbaar op woorden, aanvrager, uitvinder en speciale classificatiecodes. Hebt u moeite met het zoeken in Espacenet? Vraag een gratis zoekadvies bij ons aan. U krijgt de classificatiecodes toegestuurd die voor uw uitvinding van belang kunnen zijn.

 

Geheimhouding, registratie of bescherming

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

https://www.boip.int/nl

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het BOIP de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes vast  te leggen.

 

Octrooigemachtigden

https://www.octrooigemachtigde.nl/

Informatie over wat een octrooigemachtigde voor u kan betekenen. Ook kunt u zoeken naar een gemachtigde bij u in de buurt.

 

Productontwikkeling tot en met productie-begeleiding

TEKLAB  BV

Inspired Engineers

TEKLAB is een vooruitstrevend productontwikkelingsbedrijf  met een team van pragmatische en resultaatgerichte engineers.  Gevestigd in Heemstede.   Van ideation, concepting, visuals, engineering  tot prototyping en productievoorbereiding,  TEKLAB kan u in het hele traject begeleiden.

 

Klein-serie productie, assemblage en uitbesteding

TEKLAB Production BV

https://teklabproduction.nl/

TEKLAB Production maakt voor opdrachtgevers kleine series hoogwaardige producten en meervoudige assemblages .  Vaak combinaties van electronica, bekabeling, mechanica en behuizingen.   In het selectieve netwerk van leveranciers wordt (massa) productie en veredeling uitbesteed   en verzorgt TEKLAB Production de coordinatie, controles en logistiek.