Shielding can
26-okt-2015

Shielding can

Shielding can

In ons dagelijks leven zijn wij omringd door elektrische apparaten. Deze apparaten gebruiken stroom en zenden en ontvangen veel signalen. Het zijn niet alleen zenders, maar ook stoorzenders. Denk bijvoorbeeld aan de mobiele telefoon die naast de wekkerradio ligt, grote kans dat er een ruis te horen is op de lijn bij gebruik van beide producten. Om overlast van deze elektromagnetische interferentie(s) te reduceren is er een EMC (elektromagnetische compatibiliteit) richtlijn vastgesteld. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan apparaten of vaste installaties die elektromagnetische storingen veroorzaken (of waar deze apparatuur gevoelig voor is) dienen te voldoen.

Wat is een shielding can

Een van de oplossingen om elektromagnetische beïnvloeding te reduceren of te voorkomen is door gebruik te maken van een shielding can. Een shielding can is gemaakt van magnetisch plaatmateriaal waarmee de print kan worden afgeschermd, door het product te solderen op de print. Er kan gekozen worden voor lokale afscherming op de print, of voor totale afscherming van de print. Op deze manier wordt zowel beïnvloeding van binnenuit als van buitenaf tegengegaan.

Custom shielding can

Er zijn veel standaard shielding cans op de markt, maar wil je een op maat gemaakte shielding can, dan kun je bij TEKLAB terecht. Door het product zelf te tekenen en te produceren kunnen wij volledig aan de wens van de klant voldoen. Doordat er plaatmateriaal op voorraad is, kunnen er snel prototypes en kleine series gemaakt worden. Voor grotere series wordt speciale tooling op maat gemaakt.

Wil je meer informatie of ben je op zoek naar een custom shielding can? Neem dan contact op met TEKLAB via het telefoonnummer 023 5296021 of stuur een e-mail naar tech@teklab.test.

thumb_CIMG1288_1024

[:en]In our daily life we are surrounded by electrical appliances. These devices use electrical power and transmit and receive many signals. They are not only transmitters but also jammers. Just think about your mobile phone when it’s lying beside the clock radio. You will very likely hear a lot of interference when using either device. In order to reduce the disturbance of these electromagnetic interference(s), EMC (electromagnetic compatibility) guidelines have been drafted. These guidelines encompass requirements that appliances or fixed installations that cause electromagnetic disturbances (or anything this equipment is sensitive to) need to adhere to.

What is a shielding can

One of the solutions to reduce or avoid electromagnetic interference is by using a shielding can. A shielding can consists of magnetic sheet material which can shield off a print by soldering the product on the print. A choice can be made between a local shielding of the print, or a total shielding of the print. This way both internal and external influencing is avoided.

Custom shielding can

There are many standard shielding cans on the market, but if you would like a custom made shielding can, then TEKLAB can help you. By drawing and producing the product ourselves, we can completely meet the customer’s wishes and because we have sheet material in stock, we can make prototypes en small series at short notice. For larger quantities we custom make specific tooling.

Would you like more information or are you looking for a custom shielding can? Do contact TEKLAB via our telephone number 023 5296021 or send us an email tech@teklab.test.

thumb_CIMG1288_1024