Productontwikkeling bespaart kosten
13-aug-2020

Productontwikkeling bespaart kosten

Productontwikkeling bespaart kosten

Productontwikkeling is een fascinerend en uitdagend proces. Vaak worden er ongebaande paden bewandeld en zal er gedurende het proces geleerd worden van fouten, zodat er een steeds beter ontwerp ontstaat. Fouten maken heeft vaak een negatieve klank, maar eigenlijk zijn het leermomenten in het proces en draagt het juist in positieve zin bij tot een beter resultaat. Het creëren van een werkomgeving waarin fouten mogen worden gemaakt, zorgt voor meer vrijheid en creativiteit.

Design thinking.

De extra tijd die in een ontwikkelproces wordt ingepland om fouten te (mogen) maken, van te leren en te verbeteren zal in de praktijk vrijwel altijd goed uitpakken. In de eerste fases van het ontwikkelproces zijn veranderingen nog relatief goedkoop door te voeren om ze opnieuw te testen. Hoe later in het proces of traject, des te kostbaarder wordt het. Zeker moet voorkomen worden dat door gebrek aan testen en prototypen ( ook MVP), pas na introductie op de markt de fouten opduiken. Dan is de schade veel groter, vaak gecombineerd met imago schade en claims.

Fouten maken en leren

Productontwikkeling is door de hoge mate aan expertise, ervaring, kennis en de tijds-investering meestal geen goedkoop proces. Toch kan juist in dit deel van de weg naar een nieuw product ook het meeste geld bespaard worden. En meer waarde ana ene product worden toegevoegd. Een vuistregel die vaak gehanteerd wordt is dat zeker 70% van de kostprijs van een product al in de productontwikkelingsfase wordt bepaald.

Kostprijs bepaler

TEKLAB Productontwikkeling werkt all decennia-lang voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers aan zowel industriële als consumenten producten. De TEKLAB engineers zijn pragmatisch en resultaatgericht ingesteld en benieuwd naar uw nieuwe projecten / uitdagingen.

Neem contact op voor een kennismaking 023 529 60 21 en kijk op www.teklab.nl

TEKLAB, inspired engineers