‘Groen ijs’ verhoogt voedselveiligheid
10-okt-2017

‘Groen ijs’ verhoogt voedselveiligheid

‘Groen ijs’ verhoogt voedselveiligheid

blank

Ten minste houdbaar tot, mits gekoeld bewaard… Dat klinkt vast bekend!

Producten gekoeld bewaren zorgt voor een langere houdbaarheid en bevordert daarmee de voedselveiligheid. Maar hoe doe je dat als je niet de beschikking hebt over een stopcontact, iets wat de realiteit is in grote delen van Afrika. Je kunt bijvoorbeeld op een milieuvriendelijke manier zonne-energie gebruiken om ijs te maken!

Fr-ease

Zo kwam Emergi bij TEKLAB met het idee voor een vriezer (Fr-ease). TEKLAB heeft Emergi geholpen om de opbouw van de vriezer te verbeteren, onderdelen te materialiseren en deze te produceren zodat een aantal werkende prototypes van de Fr-ease gerealiseerd konden worden. De onderdelen zijn naar Ivoorkust vervoerd en daar samengesteld.

Techniek

Het systeem van Fr-ease bestaat uit een collector gevuld met actieve kool en methanol. Door opwarming in de zon verdampt het methanol, waarna het gas door een koelbuis afkoelt en condenseert in een opslagvat (de evaporator). De evaporator is in een geïsoleerde box geplaatst. Als het systeem ’s nachts afkoelt, verdampt het methanol in de evaporator. Hierdoor daalt de temperatuur in de koelbox sterk en het water dat in de koelbox is geplaatst, verandert in ijs. Vervolgens wordt het methanol weer opgenomen door de actieve kool, zodat de kringloop de volgende dag in de zon opnieuw doorlopen kan worden.

Het resultaat

Met behulp van Fr-ease kan in 8 uur ongeveer 5 kg ijs geproduceerd worden. Dit ijs kan gebruikt worden om bijvoorbeeld vis of vlees te koelen en opent tegelijk nieuwe economische mogelijkheden voor de lokale markt. Producten bederven minder snel, waardoor marktverkopers een hogere omzet kunnen draaien.

Trots kunnen wij vertellen dat de eerste batch inmiddels in elkaar is gezet door het constructiebedrijf en studenten van de lokale universiteit. De komende periode worden de units in gebruik genomen en getest.

Wil je voorkomen dat jouw idee over zijn uiterste houdbaarheidsdatum gaat? Neem contact met ons op via 023-5296021 of stuur ons een bericht.[:en]blank

Best before, when stored in a cool place… This probably sounds familiar!

Keeping food stored in a cool space extends the shelf-life and increases food safety. But how do you go about this when you don’t have a socket at your disposal, a reality in many parts of Africa. You could for instance use an environment friendly method to turn solar energy into ice!

Fr-ease

This is why Emergi turned to TEKLAB with their idea for a freezer (Fr-ease). TEKLAB helped Emergi to improve the installation of their freezer and to materialise and produce parts in order to realize a number of working Fr-ease prototypes. These parts have been shipped to Ivory Coast for assembly.

Technique

The Fr-ease system consists of a collector which is filled with activated carbon en methanol. By heating in the sun the methanol evaporates and the gas that is formed cools in the condenser after which it is then stored in a storage bin (the evaporator). The evaporator has been placed into an insulated box. When the system cools down at night, the methanol evaporates in the evaporator which makes the temperature in the freezer drop dramatically and this turns the water in the freezer into ice. The methanol then gets absorbed by the activated carbon, only to make the system ready to start the cycle again the following day.

Result

With the Fr-ease in 8 hours time about 5 kilos of ice can be produced. This ice can be used to cool food such as meat and fish. It also opens up new economical opportunities for the local market. Products spoil less quickly, so market vendors can increase their revenue.

We are proud to tell you that the first batch has now been assembled by the construction company, helped by students from the local university. In the coming period the units will be put to use and will be tested.

Do you want to prevent your idea from passing its sell-by date? Contact us on 023-5296021 or send us an email.