Fixtures
26-okt-2015

Fixtures

Fixtures

Binnen de elektronicabranche wordt gebruik gemaakt van fixtures. TEKLAB heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het maken van tooling voor printplaten, door voor diverse klanten fixtures te realiseren. In dit artikel willen wij graag meer vertellen over fixtures. Wat is een fixture precies en hoe werkt het? Wat kunnen de extra functies van een fixture bewerkstelligen? En wat kan TEKLAB voor een klant betekenen?

Wat en hoe

Een fixture is een hulpmiddel waarmee een printplaat geprogrammeerd en getest kan worden. Handig, want als een printplaat af is, wil je wel graag weten of de print ook daadwerkelijk werkt en of de chips voorzien zijn van de juiste informatie. Doordat er op de printplaat contactveldjes zitten en op de fixture programmeerpennen zijn bevestigd, kan er een connectie worden gemaakt. Deze connectie zorgt ervoor dat de gewenste controles uitgevoerd worden en dat de chips geprogrammeerd kunnen worden.

Extra functie

Een fixture kan worden uitgebreid met een aantal extra functies. Zo kan er bijvoorbeeld op een fixture een magneet worden bevestigd, zodat tijdens het programmeren de fixture gesloten blijft. Daarnaast kunnen er led testers op de fixture gemonteerd worden, waardoor er gecontroleerd wordt of het ledje op de print werkt en welke kleur het afgeeft. En met behulp van een kerfpen kan een printplaat gemarkeerd worden wanneer de print goed door de controles heen komt.

Wat doet TEKLAB

De fixture zelf is een standaard tool die vaak wordt ingekocht. TEKLAB maakt de fixture op een professionele manier op maat, zodat de print er exact invalt. Dit verbetert niet alleen het gebruiksgemak, maar ook de betrouwbaarheid. De inlegplaat van de fixture wordt CNC gefreesd en de aandrukarm wordt passend gemaakt op de print. Hierdoor wordt de print op een rechte en gelijkmatige manier aangeduwd. En door bepaalde gedeelten van de fixture af te sluiten, kun je bijvoorbeeld niet meer met je vingers bij scherpe contactpennen komen, wat zorgt voor een stuk veiligheid.

Wil je meer informatie over fixtures of heb je specifieke wensen? TEKLAB adviseert jou graag. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 023 5296021 of stuur ons een e-mail.

CIMG1378_FotorCIMG1386_Fotor

 

 [:en]In the electronics industry fixtures are being used. In the past couple of years TEKLAB has specialised itself in the production of tooling for printboards, by realizing fixtures for various customers. In this article we should like to tell you a bit more about fixtures. What is a fixture exactly and how does it work? What can the extra functionalities of fixtures accomplish? And how can TEKLAB help the customer?

What and how

A fixture is a device with which a printboard can be programmed and tested. Useful, because once you finished a printboard, you also want to know whether the printboard actually works and whether the chips have been supplied with the correct information.

Because the printboard contains contact fields and because programming pins are attached to the fixture, a connection can be made. This connection enables the requested checks to be performed and ensures that the chips can be programmed.

Added functionality

A fixture can be extended by adding some additional functionality. For instance, a magnet can be attached to the fixture, in order to keep the fixture shut during programming. Also, led testers can be attached to the fixture, in order to check whether the LED on the print works and which colour is shown. And by using a carve pen, a printboard can be marked once the print has been approved.

What did TEKLAB attribute

The fixture is an off-the-shelf tool which is being purchased regularly. TEKLAB professionally customizes the fixture so the insert plate fits exactly. This does not only improve the ease of use but also the reliability. The insert plate in the fixture is CNC milled and the pressure arm has been made fit to the print. This way equal pressure is being applied to the total print. And by closing off certain areas of the fixture, it is impossible to touch the sharp contact pens with your fingers, which ensures more safety.

Would you like more information about fixtures or do you have a specific request? TEKLAB looks forward to advising you. You can reach us on 023 529 6021, or you can send us an email

CIMG1378_FotorCIMG1386_Fotor