Briljante ideeën voor productontwikkeling en innovatie
27-okt-2020

Briljante ideeën voor productontwikkeling en innovatie

Briljante ideeën voor productontwikkeling en innovatie

Direct aan de slag

Om op ideeën te komen om nieuwe producten te gaan maken, bestaande producten te verbeteren of anderszins meerwaarde te creëren, zijn veel mogelijkheden en bronnen.

Inside, out

Allereerst gebruik je het eigen team, de medewerkers, om hen uit te dagen ideeën te spuien. Om uit de bekende tunnelvisie te komen werkt het goed om een klein aantal medewerkers van verschillende afdelingen bij elkaar te zetten ( op veilige afstand). Zorg voor een leider die iedereen aan bod laat komen en op post-its de opties noteert en opplakt. Dat kan gewoon op de muur, een witbord of een canvas (BMC). Na afloop wel even een foto maken. ..

Niet wachten, maar doen

Laat een HBO student of de marketing-medewerker een (integrale) concurrentie-analyse opstellen, samen met een verkenning in de markt van kansen en bedreigingen. Een analyse daarvan houdt je scherp en zorgt voor nieuwe ideeën .

Aanbod kant

Ga gesprekken aan met belangrijke leveranciers en vraag op welke nieuwe productie ontwikkelingen en materialen zij verwachten en wat dat voor je eigen bedrijf en productlijn kan betekenen.

Vraagkant

Spreek af bij een aantal van je klanten en vraag ook hen wat zij als belangrijke ontwikkelingen zien en probeer daarop in te spelen.

Engineers met productie-kennis als bron

Bij TEKLAB werken we samen in een team van engineers die al decennia lang voor opdrachtgevers ideeën uitvoeren. Hun brede kijk op producten, toepassingen en productie-methoden in een veelheid van markten en bedrijfstakken . In een TEKLAB Innovatie Meet (TIM) kan in een paar uur een case besproken worden en de basis vormen voor nieuwe ideeën.

Kwestie van doen. Bel ons: 023 – 529 20 61 of email naar: ronald@teklab.nl

TEKLAB, Inspired engineers